สมัครสมาชิก    

ข้อมูลสายงาน

 

รหัสผู้แนะนำ

ชื่อผู้แนะนำ

 

รหัสอัปไลน์

ชื่ออัปไลน์

 

สายงาน

L    R   

ผู้ลงข้อมูล

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

รหัสสมาชิก

ชื่อตามบัตร

 

คำนำหน้า

ชื่อทางธุรกิจ

 

วันสมัคร

วันเกิด

 

เลขที่บัตรประชาชน

ประเภทสมาชิก

บุคคล นิติบุคคล  

ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 

ที่อยู่ตามบัตร

 

จังหวัด

รหัสไปรณีย์

 

ข้อมูลส่งสินค้า

 

ที่อยู่

 

จังหวัด

รหัสไปรณีย์

 

เบอร์โทรศัพท์ :

ประเทศ :

 

ID Line :

   

ข้อมูลธนาคารและผู้รับผลประโยชน์

 

ธนาคาร:

ผู้รับผลประโยชน์

 

เลขบัญชี :

เลขบัตร ปชช.:

 

เอกสารการสมัคร

 

สำเนาบัตรประชาชน

 
 

สำเนาสมุดบัญชี

 

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆ ที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการและถือว่าใบสมัครฉบับนี้เป็นสัญญาที่ข้าพเจ้ามีต่อบริษัทฯ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไข ข้อตกลงและกฎระเบียบของผู้จำหน่ายอิสระอย่างถ่องแท้แล้ว และข้าพเจ้ายินดีปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะแจ้งหรือประกาศให้ข้าพเจ้าทราบในภายหลัง โดยปราศจากเงื่อนไขทุกประการ